Általános Szerződési Feltételek

Frissítve: 2021. április 23.

Kérjük, gondosan olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt igénybe veszi szolgáltatásunkat.

Értelmezések és Meghatározások

Értelmezések

A nagy a kezdőbetűs szavak nagy jelentőséggel bírnak a következő feltételek mellett. A következő meghatározásoknak azonos jelentése van, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek-e.

Meghatározások

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

  • Társvállalat: olyan egység, amely egy társaság felett ellenőrzést gyakorol, vagy annak ellenőrzése alatt áll, vagy vele közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” az igazgatók vagy más irányító hatóságok megválasztására szavazásra jogosult részvények vagy egyéb értékpapírok legalább 50% -ának a tulajdonjogát jelenti. .
  • Ország: Magyarország
  • Vállalat a Hoomei Europa kft-re utal, címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 43. 150. ép. A223.
  • Készülék: minden olyan készülék, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például: számítógép, mobiltelefon vagy tablet.
  • A Szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.
  • Az Általános Szerződési Feltételek (más néven „Feltételek”) azokat a feltételeket jelentik, amelyek az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást alkotják a Szolgáltatás használatával kapcsolatban. Jelen Általános Szerződési Feltételek megállapodást az Általános Szerződési Feltételek Generátor segítségével hoztuk létre.
  • Harmadik féltől származó közösségi média szolgáltatás minden olyan szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyeket egy harmadik fél nyújt, és amelyeket a Szolgáltatás megjeleníthet, beépíthet vagy elérhetővé tehet.
  • Weboldal a hoomeigroup.hu-ra utal, elérhető a https://hoomeigroup.hu oldalon
  • Ön: a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó egyént, vagy vállalatot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáférhet Szolgáltatáshoz, valamint igénybe veheti azt.

Elismerés

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között létrejött megállapodás. Jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák az összes felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

Ön részére a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének és a Szolgáltatás használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és azokra is vonatkoznak, akik hozzáférnek a Szolgáltatáshoz vagy igénybe veszik azt.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy az Általános Szerződési Feltételekhez Önt kötik. Amennyiben nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, s képviseli, hogy elmúlt 18 éves. A Vállalat nem engedélyezi a 18 éven aluliak számára a Szolgáltatás igénybevételét.

Az Ön hozzáférése a Szolgáltatáshoz és a Szolgáltatás igénybevételéhez kötve van a Vállalat Adatvédelmi Irányelveinek elfogadásához és betartásához. Adatvédelmi Irányelveink ismertetik az Ön személyes adatainak összegyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, és ismertetik Önnel az Ön adatvédelmi jogait és a törvény védelmét. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Irányelveinket, mielőtt Szolgáltatásunkat igénybe venné.

Linkek További Weboldalakhoz

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan linkeket harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vannak vagy nem állnak azok ellenőrzése alatt.

A Vállalat semmilyen harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának tartalmát, adatvédelmi irányelveit vagy gyakorlatait nem ellenőrzi és nem vállal értük felelősséget. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget közvetlenül vagy közvetve semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata, vagy arra való támaszkodása okozott, vagy állítólagosan okozott, vagy állítólag okoz bármely ilyen weboldalon vagy szolgáltatáson keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett bármely harmadik fél webhelyének vagy szolgáltatásának feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Felmondás

Bármilyen okból azonnal felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, előzetes értesítés és felelősség nélkül, beleértve korlátozás nélkül is, amennyiben megsérti ezeket a feltételeket.

A felmondás után azonnal megszűnik az Ön joga a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

Korlátolt Felelősség

Az Ön által esetlegesen felmerülő károk ellenére a Vállalat és bármely szállítójának teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése és az Ön fentiekre vonatkozó kizárólagos jogorvoslata korlátozódik az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen fizetett összegre vagy 100 USD-ra, amennyiben még nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat vagy szállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen különleges, véletlenszerű, közvetett vagy következményes kárért (ideértve, de nem kizárólag: nyereség elvesztése, adatok elvesztése vagy egyéb információ üzleti megszakításhoz, személyi sérüléshez, magánélet elvesztéséhez, amely Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftverek és / vagy a Szolgáltatáshoz használt hardverek használatából ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik ezekhez, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével kapcsolatosak), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat nem felel meg alapvető céljának.

Egyes államok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását vagy az esetleges vagy következményes károkért való felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem alkalmazható. Ezekben az államokban a felek felelősségét a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák.

„MINT” és „MINT ELÉRHETŐ” Jogi Nyilatkozat

*A Szolgáltatást biztosítjuk Önnek „MINT VAN” és „MINT ELÉRHETŐ” minden lehetséges hibával, bármilyen garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat, saját nevében, illetve Társvállalatai, és azok licencadói és szolgáltatói nevében, kifejezetten elutasít minden szavatosságot, – legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb – tekintettel a Szolgáltatásra, ideértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésekre vonatkozó összes implicit garanciát, valamint az ügylet, a teljesítés, a használat vagy a kereskedelmi gyakorlat során felmerülő garanciákat. A fentiekre való korlátozás nélkül a Vállalat nem vállal garanciát és nem vállal kötelezettséget, és nem vállal semmiféle nyilatkozatot arról, hogy a Szolgáltatás megfeleljen az Ön követelményeinek, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen kívánt eredményt elér, kompatibilis vagy működőképes bármely más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással, megszakítás nélkül működik, megfelel a teljesítményre vagy a megbízhatóságra vonatkozó előírásoknak, vagy hibamentes, vagy hogy bármilyen hiba ki van javítva.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Vállalat, sem a vállalat egyik szolgáltatója nem vállal semmiféle, kifejezett vagy hallgatólagos kijelentést vagy garanciát: (I) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, vagy a benne foglalt információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban; (II) a Szolgáltatás megszakítás nélküli vagy hibamentes állapotát illetően; (III) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy pénznemét illetően; vagy (IV) a Szolgáltatás, szerverei, a Vállalattól vagy annak nevében küldött tartalom vagy e-mailek vírusmentességét illetően, valamint szkriptek, trójai vírusok, számítógépes férgek, rosszindulatú programok, időzített bombák vagy más káros összetevők mentességét illetően.

*Egyes joghatóságok nem engedélyeznek bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó törvényes jogait illetően, így a fenti kizárások és korlátozások némelyike ​​vagy mindegyike nem vonatkozhat Önre. De ebben az esetben e szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat kell a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni az alkalmazandó jogszabályok alapján.

Irányadó Jog

Jelen Feltételeket és a Szolgáltatás Ön általi használatát az ország törvényei szabályozzák, a kollíziós szabályok kivételével. Az Alkalmazás használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Vitarendezés

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, akkor vállalja, hogy először megpróbálja informálisan megoldani a vitát a Vállalattal való kapcsolatfelvétel útján.

Az Európai Unió (EU) Felhasználói számára

Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor élni fog annak az országnak a törvényében előírt kötelező rendelkezésekkel, ahol épp tartózkodik.

Egyesült Államok Jogszabályának Betartása

Ön képviseli és szavatolja, hogy (I) Ön nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országnak nevezett ki, és (II) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és Jogról Való Lemondás

Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek találják, akkor ezt a rendelkezést megváltoztatják és újraértelmezik annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben teljesítsék az ilyen rendelkezés céljait, és a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak.

Jogról Való Lemondás

Az itt leírtak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának elmulasztása vagy valamely kötelezettség teljesítésének megkövetelése nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy gyakorolják-e ezeket a jogokat, vagy megkövetelik-e azt a későbbiekben, és a jogsértésről való lemondás sem jelent lemondást minden későbbi jogsértésről.

Fordítások

Lehetséges, hogy ezeket az Általános Szerződési Feltételeket lefordították, ha a Szolgáltatásunkon keresztül elérhetővé tettük azokat Önnek. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

Változások a jelen Általános Szerződési Feltételekben

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. *Amennyiben a felülvizsgálat lényeges, akkor ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az új feltételek hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal előre értesítsük. Hogy mi minősül lényeges változásnak, azt saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz, vagy igénybe veszi a Szolgáltatásunkat, miután ezek a változások hatályba léptek, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételeket kötelező betartani. Ha részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, fel tudja venni velünk a kapcsolatot: